Adwokat Tomasz Leśnik

Blog

pieniądze w dłoniach a w tle dziecko
Zobacz

Do kiedy trzeba płacić alimenty na dziecko?

Alimenty są świadczeniem finansowym, które mają na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka, zwłaszcza w przypadku rozwodu czy separacji rodziców. W Polsce istnieją konkretne przepisy dotyczące alimentów na dziecko, określające zarówno zobowiązania finansowe, jak i czas ich trwania. Zasady ogólne Zgodnie z polskim prawem, obowiązek płacenia alimentów na dziecko wynika przede…

Zobacz

Kiedy można zastosować dozór elektroniczny?

Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny jest formą odbywania kary pozbawienia wolności. Dozór elektroniczny, znany również jako elektroniczny monitoring, to system kontroli i nadzoru, który wykorzystuje urządzenia elektroniczne do monitorowania zachowań lub lokalizacji osób, które są poddane ograniczeniom lub nadzorowi w ramach postępowania sądowego, systemu karnego lub innych okoliczności.…

strażacy gaszą samochód z wypadku
Zobacz

Czy sprawca wypadku może się domagać od ubezpieczyciela zwrotu z OC uiszczonej na rzecz pokrzywdzonego nawiązki?

Kiedy sąd zasądza nawiązkę? W przypadku stwierdzenia winy sprawcy wypadku komunikacyjnego sąd często zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę, do zapłaty której po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie karnej zobowiązany jest sprawca wypadku.  Czy można domagać się od ubezpieczyciela zwrotu z polisy OC uiszczonej nawiązki? Wskazać należy, iż ubezpieczyciel…

ręce na kracie więziennej
Zobacz

Czy można uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności?

Zdarzają się sytuacje, kiedy z uwagi na postawę skazanego i brak wykonywania przez niego innej rodzajowo kary w szczególności kary ograniczenia wolności sąd może orzec w jej miejsce zastępczą karę pozbawienia wolności, czego konsekwencją jest odbywanie kary w zakładzie karnym. Postępowanie przed sądem Orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności poprzedzone jest…

pies przytyła się do chłopca
Zobacz

Kto po rozwodzie przejmuje opiekę nad zwierzęciem domowym?

Kwestia opieki nad zwierzęciem domowym po rozwodzie zależy od indywidualnych ustaleń między byłymi małżonkami lub od decyzji sądu, jeśli strony nie mogą się porozumieć. Czy zwierzę traktujemy jak członka rodziny czy jak składnik majątku? Analiza zapisów ustawy o ochronie zwierząt wskazuje, iż zwierzęta jako istoty żyjące mają mieć zapewnioną prawidłową…

Rodzice przekazują sobie pieniądze na dziecko
Zobacz

Czy wysokość inflacji jest podstawą do podwyższenia alimentów?

            Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić krąg zobowiązanych do realizowania obowiązku alimentacyjnego i uprawnionych do pobierania alimentów, a także określić zasady ustalania wysokości alimentów, ale przede wszystkim podstawy do ewentualnej zmiany ich wysokości oraz dokonać analizy czy obecnie panująca wysoka inflacja ma jakikolwiek wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego.  Czym jest…

pies gryzie dywan
Zobacz

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe i hodowlane?

Chociaż każdy podejmując decyzję o przyjęciu zwierzęcia pod swój dach zwykle ma z tym same pozytywne skojarzenia, ciesząc się jak takie zwierzę ubarwi nasze życie i ile wniesie do niego radości. Pamiętać jednakże należy o tym, iż posiadanie zwierzęcia to również odpowiedzialność, często również ta najbardziej dotkliwa- finansowa.  Odpowiedzialność za zwierzęta…

kluczyki do samochodu i kieliszki do wódki na stole
Zobacz

Czy osoba skazana za prowadzenie pojazdów pod wpływem środka odurzającego może prowadzić pojazdy wyposażone w blokadę alcolock?

W przypadku skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a Kodeksu karnego dalej „kk”) sąd obowiązkowo orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (art. 42 kk) w wymiarze od 3 do 15 lat (art. 43 § 1 kk). Orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich…

Pies na spacerze z opiekunem dostaje przysmak
Zobacz

Posiadanie psa w 2024r. będzie droższe.

Właśnie ukazało się obwieszczenie Minister Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Każdego roku w obwieszczeniu wskazuje się maksymalną stawkę podatku od psa, której następnie wysokość ostatecznie ustalają władze właściwego samorządu terytorialnego. W 2023r. maksymalna wysokość podatku…

zegar a pod nim kalendarz
Zobacz

Ile trwa sprawa rozwodowa w Nowym Sączu?

Wiele osób zastanawia się ile trwa uzyskanie wyroku rozwodowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Otóż odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, które są zmienne w każdej sprawie. Przed złożeniem pozwu do sądu nie sposób dokładnie określić ile potrwa postępowanie, jednakże można podjąć próbę oszacowania ile będzie trwała…