Adwokat Tomasz Leśnik

Honorarium

  • Strona Główna /
  • Honorarium
KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ

Sposoby rozliczenia

Honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest między innymi od takich czynników jak: nakład pracy adwokata, rodzaj zlecenia, stopień skomplikowania sprawy, ilość dostarczonych przez Klienta dokumentów podlegających analizie, wartość przedmiotu sporu.

Wskazanie rozwiązania danego problemu jest poprzedzone gruntowną analizą stanu faktycznego i prawnego danej sprawy, wskazaniem szans pozytywnego jej zakończenia, sposobu prowadzenia sprawy oraz kosztów i ewentualnych opłat sądowych koniecznych do poniesienia dla przeprowadzenia danej sprawy.

Kancelaria oferuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami i wybór najatrakcyjniejszej dla Klienta formy rozliczenia. W indywidualnie wybranych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

Polega na zapłacie z góry ustalonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia np. udzielenia porady prawnej, sporządzenia umowy cywilnoprawnej bądź analizy projektu umowy, sporządzenia pisma procesowego bądź opinii prawnej czy też reprezentacji Klienta przed sądem w danej instancji. Tego typu forma rozliczeń stosowana jest także w ramach umowy o stałą obsługę prawną firm, zwykle przy przyjęciu stałej stawki miesięcznej.

Honorarium adwokata nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów sporządzenia opinii rzeczoznawcy, tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.