Windykacja Nowy Sącz

Udzielam wsparcia prawnego wierzycielom w odzyskiwaniu należności od dłużnika począwszy od sporządzenia przedsądowego wezwania do zapłaty poprzez reprezentację na etapie postępowania sądowego jak również wsparcia wierzyciela na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Udzielam również porad prawnych dłużnikom celem zweryfikowania zasadności dochodzonego od niego roszczenia, kwestii przedawnienia czy też istnienia podstaw dla zarzutów potrącenia.

Skuteczna windykacja w Nowym Sączu

Adwokat Tomasz Leśnik udziela porad prawnych oraz reprezentuje strony w postępowaniach sądowych w Nowym Sączu. Pomoc adwokata w sprawach egzekucyjnych jest niezwykle przydatna, bowiem często pozwala na przyspieszenie postępowania i jego skuteczne zakończenie.

Jesteś wierzycielem i chcesz odzyskać dług? Jesteś dłużnikiem i Twój wierzyciel prowadzi niesłusznie windykację przeciwko Tobie. To moment kiedy warto skorzystać z porady adwokata w Nowym Sączu, jeśli tu toczy się spór między stronami.

Egzekucja należności i windykacja Nowy Sącz- umów się na spotkanie celem oceny przez adwokata Twojej sytuacji prawnej.

W ramach w specjalizacji egzekucja i windykacja zajmuję się przede wszystkim następującymi kwestiami: