W ramach prowadzonej działalności udzielam porad prawnych jak i reprezentuje na etapie postępowania sądowego w sprawach o uzyskanie odszkodowania za doznaną szkodę jak i zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienie w szczególności osób poszkodowanych w wypadkach drogowych czy też reprezentacji rodzin ofiar wypadków drogowych. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowanie za wypadki przy pracy. Reprezentuje również klientów na etapie postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Współpracuje również z kancelarią świadczącą pomoc prawną w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne.

W ramach w specjalizacji odszkodowania zajmuję się przede wszystkim następującymi kwestiami: