Udzielam porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, przygotowywanie klauzul informacyjnych, dokonywanie audytów z zakresu prawidłowości ochrony danych osobowych. Pełnię również funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w przedsiębiorstwach.

W ramach w specjalizacji ochrona danych osobowych zajmuję się przede wszystkim następującymi kwestiami: