Z uwagi na fakt, iż w toku studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracę magisterskę broniłem w Katedrze Prawa Karnego sprawy karne stanowią istotną część mojej specjalizacji.

Reprezentacja podejrzanego/oskarżonego

W ramach udzielonego pełnomocnictwa do obrony zarówno na etapie postępowania przygotowawczego podejrzanemu jak i sądowego oskarżonemu świadczę pomoc prawną polegającą na zapewnieniu właściwego prawa do obrony.
Zajmuję się reprezentacją zarówno w sprawach karnych, karnych skarbowych jak i wykroczeniach.

Reprezentacja pokrzywdzonego

Często pomocy prawnej wymagają również osoby pokrzywdzone przestępstwem, jak choćby dotknięte skutkami wypadków drogowych, przemocy rodzinnej, czy dotknięte przestępstwem oszustwa. W tego rodzaju sprawach pełnię rolę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego dążąc do prawidłowego zabezpieczenia interesów pokrzywdzonego przestępstwem.

Ponadto podejmuje się reprezentacji w sprawach na etapie prawa karnego wykonawczego jak chociażby o wyrażenie przez sąd zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego, wydanie wyroku łącznego, uzyskanie przerwy w odbywaniu kary, czy też z wniosku o uzyskanie zgody na wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową (alkolock).

W ramach w specjalizacji prawo karne i wykroczenia zajmuję się przede wszystkim następującymi kwestiami: