Na zlecenie klienta przygotowuje umowy jak również dokonuje analizy prawnej przedłożonych umów np. deweloperskich, sprzedaży nieruchomości, umów o roboty budowlane, umowy najmu, umowy o dzieło, zlecenie i wiele innych.

W ramach w specjalizacji prawo umów zajmuję się przede wszystkim następującymi kwestiami: