Zapewniam klientom reprezentację przed organami administracji publicznej, w tym również w rozprawach administracyjnych, ponadto przygotowuje odwołania od decyzji oraz skargi na decyzję. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Samorządowym Kolegium Odwoławczym jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA) jak również Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).

W ramach w specjalizacji prawo administracyjne zajmuję się przede wszystkim następującymi kwestiami: