Adwokat Tomasz Leśnik

Blog

dziecko z plecakiem trzyma tatę za rękę
Zobacz

Czy przy opiece naprzemiennej należą się alimenty?

W ostatnim artykule poruszony został temat przesłanek przemawiających za ustanowieniem opieki naprzemiennej. W niniejszym wpisie zostanie wyjaśniona kwestia wpływu ustalenia przez sąd opieki naprzemiennej na zasady regulowania alimentów na małoletnie dziecko.  Czy oboje rodziców płaci alimenty po równo? Z istoty opieki naprzemiennej wynika, iż udział rodziców w sprawowaniu osobistej opieki…

rodzina trzyma się za ręce
Zobacz

Co oznacza opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna jest to jeden ze sposobów uregulowania opieki rodziców nad dzieckiem. Tego rodzaju ustalenie może zapaść zarówno w sprawie o orzeczenie rozwodu bądź separacji, jak również jako sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem pochodzącym ze związku niesformalizowanego.   Istotą opieki naprzemiennej jest założenie, że dziecko spędza taką samą ilość czasu…

zalakowanej papier w dłoni
Zobacz

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?

W życiu każdego człowieka wcześniej czy później dochodzi do konieczności udziału w postępowaniu spadkowym po śmierci najbliższych członków rodziny. Wynika to z faktu przemijania pokoleń. W tym artykule można poznać odpowiedzi na najczęstsze pytania, które pojawiają się u osób stających przed koniecznością przeprowadzenia postępowania spadkowego. Czy po śmierci trzeba przeprowadzić…

dwie trzymające się dłonie
Zobacz

Kiedy można ubezwłasnowolnić członka rodziny?

W szybko starzejącym się polskim społeczeństwie, coraz więcej rodzin staje przed dylematem rozpoczęcia procedury ubezwłasnowolnienia członka rodziny. Ubezwłasnowolnienie to pozbawienie jej zdolności do czynności prawnych, pozbawienie możliwości zawierania ważnych umów. Ile kosztuje w sądzie sprawa o ubezwłasnowolnienie? Opłata sądowa od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 100 zł. Opłatę ta należy uiścić…

testament odręczny
Zobacz

Kto może zostać uznany niegodnym dziedziczenia?

W pewnych sytuacjach ze względów etycznych czy też potrzeby zaspokojenia poczucia sprawiedliwości społecznej ustawodawca przyjął, iż zasadnym byłoby pozbawić spadkobiercę możliwości dziedziczenia po swoim spadkodawcy.  W jakiej sytuacji spadkobierca może zostać uznany niegodnym dziedziczenia?             Już wiele lat temu w Kodeksie cywilnym w art. 928 zostały wskazane trzy przyczyny, które w…

moneta na dłoni dziecka
Zobacz

Komu należy płacić alimenty, gdy dziecko stanie się pełnoletnie?

W jednym z wpisów na blogu kilka miesięcy temu opisałem do kiedy należy płacić alimenty na dziecko. Jak na to wpływa fakt ukończenia przez dziecko 18. roku życia? Niniejszy artykuł poświęcony jest okolicznościom dotyczącym samego regulowania obowiązku alimentacyjnego po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.  Co jest podstawą obowiązku alimentacyjnego? Obowiązek płacenia…

testament
Zobacz

Zachowek- co to jest i komu się należy?

Zachowek to określony pieniężnie ułamek wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy ustawowemu w przypadku jego powołania do dziedziczenia ustawowego. Celem zachowku jest zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy nie zostali w sposób należyty zaspokojeni w drodze dziedziczenia bądź darowizn za życia spadkodawcy. Komu należy się zachowek? Zgodnie z treścią…

prawo jazdy i kluczyk do samochodu w dłoni
Zobacz

Kiedy można stracić prawo jazdy za zaległe alimenty?

Alimenty to świadczenie na rzecz osoby uprawnionej, zwykle małoletniego dziecka bądź byłego małżonka mające stanowić źródło dla jego częściowego utrzymania i sfinansowania podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb. Brak terminowego regulowania obowiązku alimentacyjnego oprócz naganności społecznej i moralnej stanowić może źródło wielu problemów dla zobowiązanego do płacenia alimentów. Jakie są konsekwencje uchylania się…

paragon
Zobacz

Czy warto zbierać paragony do sprawy o alimenty?

Często w mojej praktyce, otrzymuje od moich klientów pytanie czy paragony fiskalne mogą być dowodem w sprawie o alimenty. Oczywiście w toku postępowania sądowego paragony fiskalne mogą stanowić dowód, jednakże należy się zastanowić nad ich wartością dowodową w sprawie. Paragony fiskalne bowiem nie posiadają informacji pozwalających na stwierdzenie kto dokonał…

banknot i moneta euro
Zobacz

Kiedy można się domagać obniżenia alimentów?

Alimenty stanowią ważny instrument mający na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla osób, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, w których osoba płacąca alimenty może starać się o ich obniżenie, jeśli jej sytuacja finansowa ulegnie zmianie lub gdy inne okoliczności uzasadniają takie działanie. W…