Adwokat Tomasz Leśnik

Blog

buty narciarskie naskoku, różowy kombinezon
Zobacz

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na stoku?

Każdego roku, tysiące miłośników narciarstwa odwiedzają stoki narciarskie w Polsce, aby cieszyć się zimowymi sportami i wspaniałymi widokami. Niemniej jednak, jak w przypadku każdej aktywności sportowej, istnieje ryzyko wypadków, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. W takich przypadkach, pytanie o odpowiedzialność za wypadek na stoku narciarskim staje…

dłoń z pieniędzmi obok prtfea
Zobacz

Kto może się ubiegać o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego w 2024r?

Celem poprawienia sytuacji osób znajdujących się w najgorszej sytuacji życiowej został utworzony Fundusz Alimentacyjny, którego zadaniem jest zaspokajanie alimentów na rzecz uprawnionych, po spełnieniu określonych warunków.  Kto może otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego? Alimenty orzeczone wyrokiem sądowym mogą być wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny. Wcześniej jednakże należy uzyskać dokument od komornika…

mężczyzna trzymający się za głowę, w prawej dłoni trzyma karty kredytowe
Zobacz

Ile może zabrać komornik w 2024r. w trakcie egzekucji?

Egzekucja komornicza to zawsze sytuacja nieprzyjemna dla każdego dłużnika. Czas trwania takiej egzekucji zależy od składników majątku dłużnika oraz wysokości długu. Rodzaj długu i tytułu, z którego uzyskiwane jest wynagrodzenie wpływa na wysokość kwoty, którą każdego miesiąca może zająć komornik w trakcie egzekucji. Kwota ta zmienia się każdego roku wraz…

Temida
Zobacz

Czy każdy skazany może się ubiegać o ułaskawienie?

W przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich dni mocno rozgorzała dyskusja na temat instytucji ułaskawienia. Z uwagi na fakt, iż wiele osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu zaczęło sobie zadawać pytanie „A czemu nie ja?”, w dzisiejszym wpisie postaram się wskazać krąg uprawnionych do skorzystania z procedury ułaskawienia i etapów tego postępowania. …

puszki napojów energetycznych
Zobacz

Jaka grozi kara za sprzedaż napojów energetycznych niepełnoletnim?

W momencie, gdy większość czyni ostatnie przygotowania do imprezy sylwestrowej, mniejszość w tym pewna grupa konsumentów jak i sprzedawców po północy obudzi się w nowej rzeczywistości. Od 1 stycznia 2024r. bowiem wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1916), która wprowadza…

dłoń z długopisem a na stole kluczyki do samochodu
Zobacz

Kiedy sąd może skonfiskować Twój samochód?

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Kodeksu karnego pojawiła się możliwość orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym potocznie zwana konfiskatą. Zasady takiego przepadku pojazdu zostały zawarte w art. 44b Kodeksu karnego. Ustawodawca określił termin wejścia w życie tego przepisu na dzień 14 marca 2024r. Co oznacza, iż dla…

smutna dziewczynka a w tle kłócący się rodzice
Zobacz

Co robić, gdy jeden rodzic utrudnia drugiemu kontakty z ich małoletnim dzieckiem?

Często, gdy dochodzi do rozwodu małżonków bądź rozstania się rodziców małoletniego dziecka pochodzącego z nieformalnego związku między rodzicami powstaje spór co do tego jak i kiedy mają być realizowane kontakty rodzica na co dzień niemieszkającego z tym dzieckiem.  Porozumienie między rodzicami czy sąd? Najbardziej optymalną jest sytuacja, kiedy rodzice dziecka…

pieniądze w dłoniach a w tle dziecko
Zobacz

Do kiedy trzeba płacić alimenty na dziecko?

Alimenty są świadczeniem finansowym, które mają na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka, zwłaszcza w przypadku rozwodu czy separacji rodziców. W Polsce istnieją konkretne przepisy dotyczące alimentów na dziecko, określające zarówno zobowiązania finansowe, jak i czas ich trwania. Zasady ogólne Zgodnie z polskim prawem, obowiązek płacenia alimentów na dziecko wynika przede…

Zobacz

Kiedy można zastosować dozór elektroniczny?

Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny jest formą odbywania kary pozbawienia wolności. Dozór elektroniczny, znany również jako elektroniczny monitoring, to system kontroli i nadzoru, który wykorzystuje urządzenia elektroniczne do monitorowania zachowań lub lokalizacji osób, które są poddane ograniczeniom lub nadzorowi w ramach postępowania sądowego, systemu karnego lub innych okoliczności.…

strażacy gaszą samochód z wypadku
Zobacz

Czy sprawca wypadku może się domagać od ubezpieczyciela zwrotu z OC uiszczonej na rzecz pokrzywdzonego nawiązki?

Kiedy sąd zasądza nawiązkę? W przypadku stwierdzenia winy sprawcy wypadku komunikacyjnego sąd często zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę, do zapłaty której po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie karnej zobowiązany jest sprawca wypadku.  Czy można domagać się od ubezpieczyciela zwrotu z polisy OC uiszczonej nawiązki? Wskazać należy, iż ubezpieczyciel…