Adwokat Tomasz Leśnik

Blog

ręce na kracie więziennej
Zobacz

Czy można uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności?

Zdarzają się sytuacje, kiedy z uwagi na postawę skazanego i brak wykonywania przez niego innej rodzajowo kary w szczególności kary ograniczenia wolności sąd może orzec w jej miejsce zastępczą karę pozbawienia wolności, czego konsekwencją jest odbywanie kary w zakładzie karnym. Postępowanie przed sądem Orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności poprzedzone jest…

pies przytyła się do chłopca
Zobacz

Kto po rozwodzie przejmuje opiekę nad zwierzęciem domowym?

Kwestia opieki nad zwierzęciem domowym po rozwodzie zależy od indywidualnych ustaleń między byłymi małżonkami lub od decyzji sądu, jeśli strony nie mogą się porozumieć. Czy zwierzę traktujemy jak członka rodziny czy jak składnik majątku? Analiza zapisów ustawy o ochronie zwierząt wskazuje, iż zwierzęta jako istoty żyjące mają mieć zapewnioną prawidłową…

Rodzice przekazują sobie pieniądze na dziecko
Zobacz

Czy wysokość inflacji jest podstawą do podwyższenia alimentów?

            Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić krąg zobowiązanych do realizowania obowiązku alimentacyjnego i uprawnionych do pobierania alimentów, a także określić zasady ustalania wysokości alimentów, ale przede wszystkim podstawy do ewentualnej zmiany ich wysokości oraz dokonać analizy czy obecnie panująca wysoka inflacja ma jakikolwiek wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego.  Czym jest…

pies gryzie dywan
Zobacz

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe i hodowlane?

Chociaż każdy podejmując decyzję o przyjęciu zwierzęcia pod swój dach zwykle ma z tym same pozytywne skojarzenia, ciesząc się jak takie zwierzę ubarwi nasze życie i ile wniesie do niego radości. Pamiętać jednakże należy o tym, iż posiadanie zwierzęcia to również odpowiedzialność, często również ta najbardziej dotkliwa- finansowa.  Odpowiedzialność za zwierzęta…

kluczyki do samochodu i kieliszki do wódki na stole
Zobacz

Czy osoba skazana za prowadzenie pojazdów pod wpływem środka odurzającego może prowadzić pojazdy wyposażone w blokadę alcolock?

W przypadku skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a Kodeksu karnego dalej „kk”) sąd obowiązkowo orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (art. 42 kk) w wymiarze od 3 do 15 lat (art. 43 § 1 kk). Orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich…

Pies na spacerze z opiekunem dostaje przysmak
Zobacz

Posiadanie psa w 2024r. będzie droższe.

Właśnie ukazało się obwieszczenie Minister Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Każdego roku w obwieszczeniu wskazuje się maksymalną stawkę podatku od psa, której następnie wysokość ostatecznie ustalają władze właściwego samorządu terytorialnego. W 2023r. maksymalna wysokość podatku…

zegar a pod nim kalendarz
Zobacz

Ile trwa sprawa rozwodowa w Nowym Sączu?

Wiele osób zastanawia się ile trwa uzyskanie wyroku rozwodowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Otóż odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, które są zmienne w każdej sprawie. Przed złożeniem pozwu do sądu nie sposób dokładnie określić ile potrwa postępowanie, jednakże można podjąć próbę oszacowania ile będzie trwała…

dłoń na klawiaturze
Zobacz

RODO

Niniejszym informujemy, iż profil działalności kancelarii adwokata Tomasz Leśnika w Nowym Sączu został rozszerzony o dział ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu…

grób z kamiennym krzyżem
Zobacz

Kto ma prawo do grobu?

Nie tylko w okresie Wszystkich Świętych aktualne pozostają pytania o prawo do grobu, jego charakter czy też kwestie ewentualnego dziedziczenia tego prawa. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza analiza ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959r. (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 z późn. zm.) w szczególności…

banknot 500 zł
Zobacz

Czy środki z „programu 500+” mają wpływ na wysokość zasądzanych alimentów?

Od momentu wprowadzenia z dniem 1 kwietnia 2016r. tzw. „programu 500 +” czyli świadczeń należnych uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016, poz. 195) zaczęły się pojawiać wątpliwości jak uzyskiwane świadczenia z programu wpłyną na wysokość alimentów należnych…