Istotną część świadczonej przeze mnie pomocy prawnej klientom stanowią zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w szczególności te związane z ochroną własności oraz posiadania (powództwa posesoryjne, negatoryjne), sprawy o eksmisję.

Znacznym skomplikowaniem charakteryzują się zwykle sprawy o zniesienie współwłasności. Sprawy takie często trwają nawet kilka lat w sytuacji istotnej różnicy stanowisk uczestników postępowania. W toku tego rodzaju spraw zwykle sąd dopuszcza dowody z opinii biegłego sądowego z zakresu szacowania wartości nieruchomości, bądź też biegłego geodety w sytuacji dokonywania fizycznego podziału nieruchomości. Czasem zachodzi konieczność oszacowania nakładów poczynionych przez strony na nieruchomość. To wszystko powoduje, iż zasadne jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata prowadzącego tego rodzaju sprawy.

Ponadto w zakresie prawa własności zajmuje się również prowadzeniem spraw o zasiedzenie czy też o rozgraniczenie nieruchomości, jak również o ustanowienie służebności w tym służebności drogi koniecznej.

Do zakresu mojej specjalności należą również sprawy z zakresu prawa spadkowego:

  • o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek.
  • Reprezentuje również klientów w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  • W razie zainteresowania reprezentacją w sprawach z zakresu prawa cywilnego na terenie całego województwa małopolskiego proszę o kontakt celem umówienia spotkania.

W ramach w specjalizacji prawo cywilne zajmuję się przede wszystkim następującymi kwestiami: