Często w mojej praktyce, otrzymuje od moich klientów pytanie czy paragony fiskalne mogą być dowodem w sprawie o alimenty. Oczywiście w toku postępowania sądowego paragony fiskalne mogą stanowić dowód, jednakże należy się zastanowić nad ich wartością dowodową w sprawie. Paragony fiskalne bowiem nie posiadają informacji pozwalających na stwierdzenie kto dokonał zakupów wynikających z ich treści. Można bowiem sobie wyobrazić sytuację, że w dowolnym sklepie spożywczym dana osoba będzie zbierać paragony, których pozostali klienci nie wzięli. W ten sposób w ciągu kilkunastu minut jesteśmy w stanie zebrać dowody, które będą potwierdzały wydatki nawet na kilkaset czy kilka tysięcy złotych. Jednakże wartość dowodowa tego rodzaju paragonów w toku postępowania sądowego jest właściwie żadna.

Jakimi dowodami można wykazać fakt poniesienia wydatków na dziecko?

Z uwagi na podniesione wyżej okoliczności cenniejszym dla postępowania dowodowego w sprawie o alimenty są faktury imienne. Z ich treści bowiem wynika na kogo zostały poczynione wydatki, względnie kto poniósł koszty wynikające z treści faktury.

Paragony fiskalne, jednakże mogą stanowić dowód na wysokość usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego dziecka. Paragony będą stanowiły większą wartość dowodową, jeżeli zostały opłacone kartą płatniczą. Celem wykazania faktycznie poniesionych kosztów przez daną osobę konieczne wówczas jest dołączenie do akt sprawy potwierdzenia transakcji z banku, co w sposób nie budzący wątpliwości pozwoli na powiązanie danego paragonu z rachunkiem strony, która stara się udowodnić fakt poniesienia konkretnych wydatków na dziecko.

Uzyskanie faktur imiennych nie powinno stanowić problemu w takich miejscach jak apteka czy gabinet lekarski, gdzie będziemy chcieli uzyskać fakturę imienną na potrzeby wykazania kosztów poniesionych w związku z leczeniem dziecka.

W sytuacji dokonywania zakupów online dobrym pomysłem jest przedłożenie do akt sprawy wydruku danej aukcji internetowej czy oferty sklepu internetowego wraz z potwierdzeniem zapłaty za dany towar, które możemy pobrać z historii naszego rachunku bankowego. W ten sposób pozwanemu odbierze się argument w postępowaniu sądowym do kwestionowania faktycznego poniesienia tegoż wydatku na dziecko.

Jakie wydatki bierze pod uwagę sąd przy ustalaniu wysokość alimentów? 

Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Wysokość alimentów nie ma bowiem prowadzić do wzbogacenia dziecka względnie osoby uprawnionej jego imieniem do odbierania alimentów, a jedynie ma stanowić udział finansowy w wychowaniu dziecka tego z rodziców, który na co dzień z dzieckiem nie zamieszkuje.

Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka składających się na koszty jego utrzymania i wychowania z pewnością należą: wyżywienie, odzież i obuwie, środki higieny, wydatki na leki i rehabilitacje, wydatki na przedszkole, szkołę, zajęcia dodatkowe, hobby, rozrywkę, kieszonkowe, wakacje, kolonie, zimowisko, artykuły szkolne.

Czy wydatki na kredyt czy remont mieszkania mogą być wliczane do wysokości alimentów?

Do usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego można również zaliczyć koszty czynszu za mieszkanie, wydatki na media, które jednakże należy podzielić przez ilość mieszkańców danego gospodarstwa domowego. Zdarza się, że strony przedkładają do sprawy również potwierdzenie zapłaty za ratę kredytu mieszkaniowego, w którym zamieszkuje małoletni, co starają się argumentować tym, że gdyby nie zakup mieszkania na kredyt zmuszeni byliby do wynajęcia innego mieszkania, co również generowałoby wydatki na utrzymanie dziecka, w których to wydatkach powinien partycypować drugi z rodziców. Oczywiście w tym przypadku rata kredytu również powinna zostać podzielona przez ilość domowników danego gospodarstwa domowego.

W niektórych sprawach strona przedkłada również dowody poniesienia wydatków na remont pokoju dziecka argumentując, że małoletniemu należą się odpowiednie warunki do życia. Tym samym warto również zbierać dowody poniesienia wydatków na zakup farby do ścian czy też mebli do pokoju dziecka, które oczywiście są wydatkiem raz na kilka lat, jednakże trudno twierdzić, iż nie są one wydatkiem usprawiedliwionym i niezbędnym do poniesienia dla zapewnienia prawidłowych warunków bytowych dziecka.

Podsumowanie

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej adwokata w Nowym Sączu lub zleceniem prowadzenia sprawy o alimenty zapraszam do kontaktu w mojej kancelarii bądź online.

Przeczytaj także