Alimenty są świadczeniem finansowym, które mają na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka, zwłaszcza w przypadku rozwodu czy separacji rodziców. W Polsce istnieją konkretne przepisy dotyczące alimentów na dziecko, określające zarówno zobowiązania finansowe, jak i czas ich trwania.

Zasady ogólne

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek płacenia alimentów na dziecko wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Według tego aktu prawnego, zarówno matka, jak i ojciec dziecka mają obowiązek przyczyniania się do jego utrzymania, a to oznacza pokrywanie kosztów związanych z edukacją, opieką zdrowotną, czy codziennymi wydatkami.

Czas trwania zobowiązania

Okres, przez który rodzic jest zobowiązany płacić alimenty, może zależeć od wielu czynników. Głównym kryterium jest wiek dziecka, jednak istnieją również inne okoliczności, które mogą wpłynąć na czas trwania świadczeń alimentacyjnych.

Wiek dziecka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek płacenia alimentów trwa zazwyczaj do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Jednakże, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu osiemnastego roku życia, na przykład na studiach, obowiązek ten może przedłużyć się do ukończenia nauki, a czasem nawet dłużej np. w przypadku braku możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, która zaspokoi podstawowe potrzeby dziecka. 

Zdolność dziecka do utrzymania się

Jeśli dziecko jest już pełnoletnie, ale na skutek braku zdolności do pracy lub innych przyczyn nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się, obowiązek płacenia alimentów może utrzymać się dłużej. Jednakże sądy biorą pod uwagę możliwości finansowe obu rodziców oraz realne potrzeby dziecka.

Zmiana sytuacji życiowej rodziców

Zmiana sytuacji życiowej jednego z rodziców, na przykład utrata pracy czy znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej, może skutkować wnioskiem o zmniejszenie alimentów. W takich przypadkach sąd może zdecydować o obniżeniu świadczeń lub ich czasowym zawieszeniu.

Procedura zmiany alimentów

Zmiana ustalonych wcześniej alimentów wymaga zazwyczaj interwencji sądu. Rodzic, który chce zmienić wysokość alimentów, musi złożyć stosowny pozew do sądu.. Sąd rozpatrzy sprawę, biorąc pod uwagę zmienione okoliczności życiowe stron oraz dobro dziecka.

Podsumowując, obowiązek płacenia alimentów na dziecko w Polsce trwa co najmniej do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości, ale może być przedłużony w zależności od sytuacji życiowej dziecka oraz ewentualnych zmian w sytuacji finansowej rodziców. Ostateczne decyzje podejmuje sąd, który stara się uwzględnić najlepsze interesy dziecka. Warto zawsze pamiętać o możliwości zmiany alimentów w przypadku wystąpienia istotnych zmian w życiu rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej adwokata w Nowym Sączu dotyczącej alimentów? Zapraszam do kontaktu.

Przeczytaj także