Wiele osób zastanawia się ile trwa uzyskanie wyroku rozwodowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Otóż odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, które są zmienne w każdej sprawie. Przed złożeniem pozwu do sądu nie sposób dokładnie określić ile potrwa postępowanie, jednakże można podjąć próbę oszacowania ile będzie trwała sprawa do jej prawomocnego zakończenia.

Dla kogo rozwód w Nowym Sączu?

Wskazać należy, iż zgodnie z przepisami postępowania cywilnego sądem wyłącznie właściwym dla orzekania w sprawach o orzeczenie rozwodu bądź separacji jest sąd okręgowy. Na terenie Województwa Małopolskiego Sądy Okręgowe znajdują się tylko w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu swoją właściwością miejscową obejmuje sprawy należące do właściwości Sądów Rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Zakopanem.

Ile czekamy na pierwszą rozprawę?

Zwykle od momentu wniesienia pozwu do czasu wyznaczenia pierwszej rozprawy w sprawie rozwodowej w Nowym Sączu mija kilka miesięcy, najczęściej 4-6 miesięcy, czasem więcej.

Jednakże trzeba mieć na uwadze, że ma na to wpływ wiele czynników, które wydłużają ten termin jak przykładowo:

  • braki formalne pozwu wymagające uzupełnienia
  • wniosek o wydanie zabezpieczenia i postępowanie zażaleniowe w tym zakresie
  • trudności w doręczeniu pozwu: brak adresu bądź wadliwy adres strony
  • choroba sędziego bądź strony powodująca konieczność odwołania rozprawy
  • zlecenie opinii do OZSS (Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych)

Ile trwa postępowanie przed sądem I instancji?

Od tego czy w toku postępowania orzeka się o winie w rozkładzie pożycia, słucha się świadków, przeprowadza inne dowody, jak choćby dowód z opinii biegłych OZSS zależy jak długo potrwa postępowanie rozpoznawcze.

W zależności czy rozprawa będzie tylko jedna czy będzie ich kilka zależy czas trwania postępowania przed sądem I instancji. Kolejne wyznaczane rozprawy dzieli od siebie zwykle okres kilku miesięcy, zazwyczaj 3-6.

Ile trwa postępowanie przed sądem II instancji?

Sądem wyższej instancji w sprawach o rozwód i separację nad Sądem Okręgowym w Nowym Sączu jest Sąd Apelacyjny w Krakowie. Czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy apelacyjnej wynosi obecnie między 12 a 24 miesiące, z uwagi na znaczne obłożenie tego sądu ilością wpływających spraw.

Podsumowanie

Tytułem podsumowania biorąc pod uwagę doświadczenia wypływające z mojej praktyki można wskazać, iż od momentu złożenia pozwu w sprawie rozwodowej w Nowym Sączu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku, mija od kliku miesięcy w sprzyjających warunkach, do nawet 5 lat, w sytuacji choćby szeregu opinii biegłych z OZSS co znacząco wydłuża postępowanie czy też żmudnego oczekiwania na rozpoznanie apelacji.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej dotyczącej postępowania o rozwód lub separację albo szukasz pełnomocnika, który poprowadzi Twoją sprawę? Zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii adwokackiej w Nowym Sączu.

Przeczytaj także