Niniejszym informujemy, iż profil działalności kancelarii adwokata Tomasz Leśnika w Nowym Sączu został rozszerzony o dział ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

W szczególności świadczona pomoc prawna w tym zakresie ma polegać na sporządzaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji, dokonywaniu audytu bezpieczeństwa, szkoleniu pracowników z zasad przestrzegania danych osobowych, jak również pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (IOD).

Ze stanowiska jakie otrzymał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) od Naczelnej Rady Adwokackie (NRA) wynika, iż adwokat może wykonywać swój zawód i jednocześnie pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora ochrony danych (IOD).

W opinii Naczelnej Rady Adwokackiej przepisy RODO gwarantują IOD niezależność, co jest podstawą wykonywania zawodu adwokata. W przypadku inspektora ochrony danych niezależność gwarantują mu zakaz wydawania IOD instrukcji oraz zakaz zwolnienia z powodu wykonywania przez niego czynności przewidzianych przepisami. Podległość najwyższemu kierownictwu danego podmiotu ma na celu jedynie „skrócenie drogi raportowania” o kwestiach bezpieczeństwa danych, a nie zaś wykonywanie poleceń1.

Adwokat czynności inspektora danych osobowych (IOD) może wykonywać jedynie na podstawie umowy zlecenia, czego wymagają przepisy dotyczące zasad wykonywania zawodu adwokata, a gwarantujące mu właściwą niezależność.

Zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj także

1Żródło: http://www.rp.pl/Radcowie/305039991-Czy-adwokat-lub-radca-moze-byc-inspektorem-ochrony-danych.html, stan na dzień 12 maja 2018r.