Właśnie ukazało się obwieszczenie Minister Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Każdego roku w obwieszczeniu wskazuje się maksymalną stawkę podatku od psa, której następnie wysokość ostatecznie ustalają władze właściwego samorządu terytorialnego. W 2023r. maksymalna wysokość podatku wynosi 150,93 zł. W 2024r. kwota ta wzrośnie do 173,57 zł. 

Czy podatek od psa jest obowiązkowy do zapłaty?

Podatek od psa nie jest daniną obowiązkową. Ustawa uprawnia władze gminy do nałożenia takiego podatku na posiadaczy psów. Tak samo o wysokości podatku decydują władze gminy, które jednakże nie mogą wysokości podatku ustalić na kwotę wyższą niż wynika to z obwieszczenia na dany rok.

O wysokości podatku w danej gminie wiedzę najlepiej czerpać ze stron internetowych gminy czy biuletynów informacyjnych. 

Kto nie zapłaci podatku od psa?

Jeśli nawet na terenie danej gminy obowiązuje obowiązek zapłaty podatku od psa, to istnieją pewne wyłączenia z tego obowiązku, które dotyczą osób:

– mających orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest ich psem asystującym,

– mających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– mających więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe.

Trzeba również pamiętać, że jeśli posiadamy więcej psów to obowiązek zapłaty podatku dotyczy każdego z nich. 

Przepisy przewidują również dodatkowe zwolnienia podmiotowe dla osób, które płacą podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Zwolnienie takie dotyczy posiadaczy jednego lub dwóch psów, od większej ilości zachodzi konieczność zapłaty podatku.

Warto też śledzić informacje w danej gminie, bowiem władze gminy mogą zwalnia od podatku również inne osoby, np. te które posiadają psa oznaczonego specjalnym chipem. 

Jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej adwokata w Nowym Sączu? Zapraszam do kontaktu.

Przeczytaj także