Egzekucja komornicza to zawsze sytuacja nieprzyjemna dla każdego dłużnika. Czas trwania takiej egzekucji zależy od składników majątku dłużnika oraz wysokości długu. Rodzaj długu i tytułu, z którego uzyskiwane jest wynagrodzenie wpływa na wysokość kwoty, którą każdego miesiąca może zająć komornik w trakcie egzekucji. Kwota ta zmienia się każdego roku wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia.

Egzekucja z umowy o pracę w 2024r.

Na podstawie obowiązujących przepisów wolna od zajęcia komorniczego jest kwota stanowiąca 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zajęcie komornicze rachunku bankowego polega na zablokowaniu znajdujących się na nim środków i przekazaniu ich przez bank na rachunek bankowy komornika. Zajęcie rachunku bankowego polega na przekazaniu środków finansowych na konto bankowe komornika. Zajęcie dotyczy zarówno pieniędzy, które znajdują się na koncie, jak i te, które trafią na nie w przyszłości.

Począwszy od 1 stycznia 2024r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 4242 zł, więc wolne od zajęcia komorniczego będzie teraz 3181,50 zł.

Zajęć egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę netto dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. Przy czym przy zajęciu długów alimentacyjnych komornik może zabrać do 60 proc. minimalnego wynagrodzenia, z uwagi na wyższą ochronę długów alimentacyjnych. 

Wskazać należy, że egzekucji podlegają dodatkowo dochody z tytułu: nagród z zakładowego funduszu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2024 roku?

W trakcie postępowania egzekucyjnego komornik sądowy może zająć emeryturę do kwoty stanowiącej równowartość 75% minimalnej emerytury. 

W 2024r. minimalna emerytura w 2024 roku w Polsce wynosi 1.769,52 zł brutto. Stąd kwota zwolniona z zajęcia komorniczego z emerytury wynosi 1.327,14 zł, przy uwzględnieniu wszystkich koniecznych potrąceń. Oznacza to, że każda emerytura przekraczająca tą kwotę brutto podlega egzekucji

Komornik zgodnie z przepisami napotyka również na inne ograniczenia. W 2024r. komornik może dokonać zajęcia maksymalnie 25 % emerytury. W pozostałym zakresie jest ona wolna od zajęcia. Wyjątkiem są zajęcia dokonane w związku z toczącą się egzekucją należności alimentacyjnych. 

Ile komornik może zabrać z renty w 2024 roku?

Przy zajęciu renty obowiązują tożsame zasady jak przy zajęciu emerytury. Oznacza to, że komornik musi pozostawić co najmniej 75% renty minimalnej. Od tej zasady występują wyjątki w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych, gdzie zajęciu podlega nawet 60% wysokości renty minimalnej. 

PODSUMOWANIE

Analizując powyższe, w 2024 roku egzekucja komornicza w Polsce podlega określonym ograniczeniom mającym na celu zrównoważenie interesów dłużników i wierzycieli. Wprowadzone przepisy chronią przed nadmierną utratą majątku przez dłużnika, jednocześnie umożliwiając wierzycielom dochodzenie swoich roszczeń. Warto jednak pamiętać, że sytuacja może się różnić w zależności od konkretnej sprawy i szczegółów zobowiązań finansowych dłużnika. Dlatego też, w przypadku problemów finansowych, zawsze warto skonsultować się  z prawnikiem, aby uzyskać profesjonalne doradztwo. Potrzebujesz porady prawnej adwokata w Nowym Sączu z zakresu postępowania egzekucyjnego. Zapraszam do kontaktu. 

Przeczytaj także