W momencie, gdy większość czyni ostatnie przygotowania do imprezy sylwestrowej, mniejszość w tym pewna grupa konsumentów jak i sprzedawców po północy obudzi się w nowej rzeczywistości. Od 1 stycznia 2024r. bowiem wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1916), która wprowadza nowe obowiązki na sprzedawców oraz ogranicza krąg uprawnionych do zakupu tego rodzaju produktów. 

Jak wygląda zakaz sprzedaży „energetyków”?

Zgodnie z art. 12m ustawy o zdrowiu publicznym, od 1 stycznia 2024r. zakazana będzie sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie jednostek oświatowych o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 i 1672) a to m.in. w przedszkolach, szkołach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i wiele innych tam szeroko wymienionych, jak również w automatach.

Ustawa nakłada uprawnienie dla sprzedawcy do zweryfikowania wieku kupującego poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego wiek, na wzór sytuacji dotyczących nabywania alkoholu.

Jaka odpowiedzialność za złamanie zakazu sprzedaży?

Nowelizacja ustawy wskazuje, iż naruszenie zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny wymienionych w ustawie stanowić będzie od 1 stycznia 2024r. wykroczenie zagrożone karą grzywny do 2.000 zł. W razie popełnienia wykroczenia sąd może orzec przepadek napojów, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. 

Dalej idącą odpowiedzialność ustawa nakłada na tego kto produkuje lub importuje napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów, o których mowa w art. 12n ustawy, za co grozi grzywna do 200 000 zł albo kara ograniczenia wolności, albo obie te kary łącznie.

Jeżeli czyn został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za produkcję lub import napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

Jakie będą konsekwencje?

Oczywiście czas pokaże, jak wprowadzona nowelizacja zafunkcjonuje w praktyce. Na ile wpłynie na poprawę zdrowia młodzieży, na ile doprowadzi do spadku dochodów przedsiębiorców i producentów. Czy będą się pojawiały próby namawiania dorosłych przez niepełnoletnich do zakupu im takich napojów energetycznych? A może producenci będą eksperymentować ze składem takich napojów celem wyłączenia ich z podlegania wprowadzonym zakazom? Wszak jak wskazali analitycy „Euromonitora” rynek tzw. „energetyków” w 2023r. przekraczał wartość 3 mld złotych.

Czy realia funkcjonowania znowelizowanej ustawy szybko nie zmuszą ustawodawcy do modyfikowania obowiązującego prawa? Z pewnością pierwsze wniosku będzie można wyciągnąć po kilku miesiącach od wprowadzenia zmian.

Szukasz porady prawnej adwokata w Nowym Sączu? Zapraszam do kontaktu. 

Przeczytaj także