Kwestia opieki nad zwierzęciem domowym po rozwodzie zależy od indywidualnych ustaleń między byłymi małżonkami lub od decyzji sądu, jeśli strony nie mogą się porozumieć.

Czy zwierzę traktujemy jak członka rodziny czy jak składnik majątku?

Analiza zapisów ustawy o ochronie zwierząt wskazuje, iż zwierzęta jako istoty żyjące mają mieć zapewnioną prawidłową ochronę i opiekę, nie są rzeczami bowiem zdolne są do odczuwania bólu i cierpienia. 

Jednakże w sprawach nieuregulowanych ustawą, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Problemy zaczynają się pojawiać, kiedy między były małżonkami dochodzi do sporów komu ma przypaść ukochany pies czy kot? Czy dzieci mają wpływ na to komu sąd przyzna zwierzę? W tym wpisie postaram się odpowiedzieć na te pytania. 

Porozumienie między byłymi małżonkami

Oczywiście najbardziej pożądaną sytuacją jest ta w której małżonkowie potrafią w sposób zgodny ustalić wszelkie istotne kwestie dotyczące ich dalszego życia po rozwodzie, co do których dotychczas podejmowali wspólne decyzje. Niestety w praktyce rzadko jest to osiągalne z uwagi na negatywne emocje, które łączą się z rozstaniem małżonków. Wtedy niezbędne jest rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie. 

Czym kieruje się sąd przy powierzeniu zwierząt domowych byłym małżonkom?

Chociaż nie istnieją regulację wskazujące czym kierować mają się sądy przy przydzielaniu opieki nad dotychczasowymi wspólnymi zwierzętami domowymi, to jednakże w praktyce pewne kwestie mogą przesądzić o tym komu zostanie przyznany pies czy kot po rozwodzie. 

I tak sąd może analizować, czy zwierzę będzie musiało się wyprowadzić z dotychczasowego miejsca zamieszkania do drugiego małżonka, co mogłoby dla zwierzęcia wywoływać dodatkowy stres. Sąd może badać, który z małżonków ma większe możliwości dla zapewnienia godnych warunków dla np. znacznych rozmiarów psa. Czy pies będzie musiał zamieszkać w małej kawalerce czy w domu z dużym ogrodem? Sąd może również analizować kto dotychczas zajmował się utrzymaniem psa, zapewniał mu spacery, opiekę weterynaryjną czy też płacił za psa podatki, co może wpłynąć na końcowe rozstrzygnięcie sądu. 

Rola dzieci przy ustaleniu dalszego miejsca pobytu zwierzęcia

Oczywistym jest fakt, iż co do zasady zwierzęta domowe mają pozytywny wpływ na rozwój dzieci. Przy ustalaniu przy którym z dotychczasowych małżonków pozostanie zwierzę po rozwodzie kluczowe znaczenie może mieć fakt, gdzie będą zamieszkiwać dalej dzieci. Wykazanie, iż dzieci są bardzo związane ze swoim pupilem w istotny sposób zwiększa szanse na to, iż sąd przyzna zwierzę na rzecz tego z małżonków z którym będą na co dzień mieszkać małoletnie dzieci.

Czy zwierzęta zakupione przed ślubem po rozwodzie może otrzymać drugi z małżonków?

Podział majątku dorobkowego stron obejmuje składniki majątku nabyte w trakcie trwania tegoż małżeństwa. Zatem jeśli któryś z małżonków nabył zwierzę jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, a nie rozszerzył następnie wspólności majątkowej, to zwierzę to należeć będzie nadal do jego majątku osobistego i nie będzie podlegać podziałowi majątku po rozwodzie. 

Podsumowanie

Jak wynika z wyżej opisanych okoliczności kwestia przyznania własności zwierzęcia i zapewnienia mu dalszej opieki po rozwodzie może być skomplikowania i zależeć od wielu kwestii istotnych w danej rodzinie. Co ważne przyznanie ukochanego psa czy kota tylko jednemu z małżonków może wywoływać rozpacz drugiego z byłych małżonków z uwagi na istniejące silne emocje i więzi łączące człowieka ze zwierzęciem, których próżno szukać przy dokonywaniu podziału własności np. samochodu. Masz więcej pytań dotyczących podziału majątku po rozwodzie? Zapraszam do kontaktu z adwokatem w Nowym Sączu. Postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania i rozwiać istniejące wątpliwości.

Przeczytaj także