W Polsce wyrok łączny może być nałożony przez sąd w sytuacji, gdy osoba została skazana w różnych sprawach karnych, a sąd uzna, że kary te powinny być odbywane jednocześnie, co pozwala na skrócenie łącznego czasu pozbawienia wolności. Oto kroki, które należy podjąć w celu ubiegania się o wyrok łączny:

  1. Skazanie w różnych sprawach: Osoba została skazana w kilku różnych sprawach i otrzymała wyroki skazujące w każdej z nich. Każdy wyrok może być związany z innym przestępstwem i mieć różną wysokość kary.
  2. Wniosek o wyrok łączny: Osoba skazana, jej obrońca lub prokurator może złożyć wniosek o wydanie wyroku łącznego. Wniosek taki powinien być złożony do sądu, który wydał ostatni wyrok.
  3. Ustalenie podstaw do wyroku łącznego: Sąd, który rozpatruje wniosek, analizuje wszystkie wyroki wydane w różnych sprawach oraz okoliczności każdego przestępstwa. Sąd bierze pod uwagę m.in. okresy wymierzonych kar, rodzaj popełnionych przestępstw, ich powiązanie, czas popełnienia przestępstw oraz charakter sprawcy.
  4. Orzeczenie wyroku łącznego: Jeżeli sąd uzna, że istnieją podstawy do wydania wyroku łącznego, może wydać takie orzeczenie. Ostateczna decyzja należy do sądu, który rozpatruje wniosek.

Warto pamiętać, że wniosek o wyrok łączny powinien być starannie przygotowany i zawierać wszystkie istotne informacje oraz odpowiednie uzasadnienie. Decyzja o nałożeniu wyroku łącznego jest uzależniona od okoliczności każdej konkretnej sprawy, dlatego warto skonsultować się z adwokatem w celu uzyskania indywidualnej porady i wsparcia w tym procesie.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o wydanie wyroku łącznego?

Skontaktuj się z adwokatem celem uzyskania porady prawnej i sprawdzenia czy zachodzą przesłanki do połączenia kar.