Rozwód jest często trudnym i emocjonalnym doświadczeniem, które wymaga uregulowania wielu kwestii, w tym podziału majątku. W Polsce istnieją określone zasady i procedury dotyczące podziału majątku małżonków po rozwodzie.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy podziale majątku?

Skontaktuj się z adwokatem celem omówienia sprawy i uzyskania wsparcia merytorycznego w procesie przeprowadzenia podziału majątku.

Procedura podziału majątku rozpoczyna się na wniosek jednego z małżonków lub obu małżonków wspólnie. Wniosek ten składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia majątku podlegającego podziałowi, jeśli majątek ten jest rozproszony to powinien być on wniesiony do tego sądu na terenie którego właściwości znajduje się przeważająca część majątku podlegająca podziałowi.

Podczas postępowania majątkowego sąd uwzględnia wiele czynników, takich jak czas trwania małżeństwa, wkład każdego z małżonków w gromadzenie majątku, dobrobyt dzieci i wiele innych. Co do zasady udziały małżonków w majątku są równe. Jednakże sąd może również uwzględnić szczególne okoliczności i ustalić nierówne udziały małżonków w majątku dorobkowym.

Podział majątku po rozwodzie może dotyczyć różnych składników majątkowych, takich jak nieruchomości, pojazdy, konta bankowe, inwestycje czy przedsiębiorstwa. .

Warto pamiętać, że podział majątku po rozwodzie to proces skomplikowany, który wymaga dokładnego zbadania majątku i uwzględnienia wielu czynników. Dlatego też, jeśli jesteś w trakcie rozwodu i potrzebujesz podzielić majątek, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Taki prawnik będzie mógł udzielić Ci profesjonalnej porady i reprezentować Twoje interesy w postępowaniu majątkowym, aby zapewnić sprawiedliwy i zgodny z prawem podział majątku po rozwodzie.

Przeczytaj także