W przypadku skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a Kodeksu karnego dalej „kk”) sąd obowiązkowo orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (art. 42 kk) w wymiarze od 3 do 15 lat (art. 43 § 1 kk).

Orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zawsze dla skazanego stanowi znaczną dolegliwość. W przypadku kierowców zawodowych taki zakaz oznacza również okresowe pozbawienie możliwości zarobkowania w dotychczasowym zawodzie. Ale zakaz taki jest dolegliwy również dla każdego innego skazanego, który chociażby musi organizować sobie transport zastępczy dla dojazdów np. do lekarza czy na większe zakupy. 

Kto może się ubiegać o wyrażenie zgody na alcolocka?

Pewnym ratunkiem dla skazanego może być przewidziane przez ustawodawcę rozwiązanie zawarte w art. 182a kkw (Kodeks karny wykonawczy), które pozwala na złożenie wniosku do sądu o wyrażenie zgody na dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową tzw. alcolock. Co istotne taki wniosek może złożyć zarówno osoba, która została skazana za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości jak również za prowadzenie pojazdów pod wpływem środka odurzającego.

Jakie trzeba spełnić warunki dla złożenia wniosku do sądu?

Z wnioskiem do sądu może wystąpić osoba, w stosunku do której zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a nadto postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Sprawa jest rozpoznawana przez sąd na rozprawie po wysłuchaniu skazanego oraz po przeprowadzeniu wcześniej wywiadu środowiskowego co do osoby skazanego. 

Skąd uzyskać urządzenie alcolock?

Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia sądu i wyrażeniu zgody na dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową skazany musi we własnym zakresie nabyć urządzenie alcolock, które uniemożliwia uruchomienie pojazdu bez wcześniejszej kontroli trzeźwości kierującego. Urządzenie takie można zakupić na własność bądź też wynająć od jednej z co najmniej kilku firm działających na rynku, świadczących tego rodzaju usługi za comiesięczną odpłatnością.

Szukasz pomocy w sprawie o uzyskanie zgody na alcolocka?

Jesteś zainteresowany złożeniem wniosku do sądu i uzyskaniem zgody na użytkowanie alcolocka? Skontaktuj się z adwokatem celem pomocy przy sporządzeniu wniosku i reprezentacją w sądzie w trakcie postępowania. Adwokat Tomasz Leśnik posiada doświadczenie w tego rodzaju sprawach, reprezentuje klientów przed sądami w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach, Brzesku, Nowym Targu. W razie pytań zapraszam do kontaktu. 

Przeczytaj także